Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
Употреба на метадон

METADON

е синтетичен опиоиден аналгетик, който се употребява за лечение на опиоидна зависимост.
Шведската лекарствена агенция съобщава за 32 случая на Нежелани лекарствени реакции-удължаване на QT- интервала, аритмия или внезапна смърт след приложено лечение с метадон.

продължава> Последна промяна ( Събота, 10 Май 2014 11:41 )
 
Интраоперативен floppy iris syndrom (ifis)

Tamsulosin e алфа-блокер, одобрен за лечение на доброкачествена простатна хиперплазия. Напоследък се установи, че употребата на тамсулозин причинява Нежелани лекарствени реакции-интраоперативен Floppy Iris Syndrome, новодиагностициран вариант на синдрома на малката зеница, който може да доведе до повишена честота на усложненията на процедурата по време на катарактна хирургия.

продължава> Последна промяна ( Събота, 28 Януари 2017 21:47 )
 
Лекарствени продукти,съдържащи calcitonin

Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина CHMP извърши преоценка на съотношението полза/ риск на лекарствените продукти, съдържащи calcitonin и са под формата на инжекционни разтвори,което налага промяна в терапевтичните индикации както следва:
Отпадат следните показания:

продължава> Последна промяна ( Сряда, 01 Юни 2011 20:08 )
 
Остеонекроза на челюстта

Съобщени са случаи на Нежелани лекарствени реакции-остеонекроза на челюстта при пациенти, лекувани с бифосфонати. Повечето случаи са наблюдавани при болни,страдащи от злокачествени заболявания,при които бифосфонатите са прилагани интравенозно. Получени са също така съобщения за Нежелани лекарствени реакции-остеонекроза при перорално приложение на бифосфонатите. Повечето пациенти, които развиват остеонекроза на челюстта по света при употребата на бифосфонати са провеждали химиотерапия или терапия с кортикостероиди.

продължава> Последна промяна ( Сряда, 29 Октомври 2014 18:23 )
 
LINEZOLID (ZYVOXID)

Необходимо е функцията на очите рутинно да се проверява за Нежелани лекарствени реакции при пациенти, при които се налага продължителен- над 28 дни курс на лечение с линезолид. Всички нови очни симптоми при пациенти, които се лекуват с линезолид трябва да се оценяват своевременно.

продължава> Последна промяна ( Неделя, 10 Ноември 2013 21:31 )
 
Сериозни чернодробни нежелани реакции, свързани с приложението на лекарства, съдържащ cimicifugae racemosae rhizoma (blac cohosh,root)

Европейската лекарствена агенция (ЕМЕА) и Комитетът за Растителни продукти (НМРС) разполагат с данни за случаи на хепатотоксичност при пациенти, употребявали Cimicifugae racemosae rhizomae (Black Cohosh, root).
Въз основа на наличните данни HMPC, направи заключението, че съществува потенциална връзка между лекарствените продукти от растителен произход, съдържащи Cimicifugae racemosae rhizomae (Black Cohosh, root) и наблюдаваната хепатотоксичност.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 04 Юни 2013 12:24 )
 


Страница 26 от 26