• Google Bookmarks
 • Twitter
 • Windows Live
 • Facebook
 • MySpace
 • Yahoo! Bookmarks
Ци-Гун
Цигун

На китайски гун означава работа, а ци - енергия, така че цигун може да се преведе като подобряване и засилване  циркулацията на енергията.

Всъщност практиката на цигун се опира на достиженията на
цялата китайска традиционна медицина и има обширна основа в теория и изследвания, натрупани през хилядолетията.

Според китайската медицина има два начина за изучаване на здравето и болестта - вътрешен и външен.

Външният включва физически въздействия върху тялото и наблюдаване на резултатите, подобно на съвременните лабораторни изследвания.

Вътрешнният начин включва изучаване на собственото тяло и наблюдаване на собствените усещания.

Първата стъпка в използването на вътрешния начин е направена чрез наблюдението върху усещанията на хората при промяна на външните условия и средата - сезон, време на денонощието. Това довело до търсене на начини за хармонизиране на хората и техния живот с промените и измененията в прородата. Наблюдавало се също така, че циркулацията на енергията ци има тясна връзка с човешките действия, издаването на определени звуци, емоциите , храната. Хората постепенно достигнали до извода, че циркулацията на ци е важна за здравето и започнали да търсят начини за подобряването й. Постепенно се създали методи и форми, които станали основата на цигун.

Тук трябва да разгледаме няколко основни въпроса.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 07 Октомври 2014 17:42 )
 

Най-нови

Случайна

 • ЛЕЧЕНИЕ ЯБЛОЧНЫМ УКСУСОМ-С. Рубенчик

  15.11.10
  Говоря о применении яблочного уксуса в лечебных целях, автор подчеркивает, что лечить серьезные заболевания, безусловно, необходимо современными эффективными методами медицины. В этом случае яблочный уксус может только повысить действенность этих методов.
  продължава>
 • ЭФФЕКТИВНА ЛИ КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

  29.05.13
  Университеты Китая и Австралии провели крупномасштабный обзор тысяч клинических исследований онкологических больных, большинство из которых в разное время проходили курс китайской медицины.
  продължава>
 • Тайните на китайското природолечение

  05.08.09
  Китайците винаги са се опитвали да проумеят тайните на човешкото тяло и да разберат как и защо още от незапомнени времена в него се развиват болести.Пет са условията за добро здраве: хранителният режим, хигиената, почивката, физическите упражнения и околната среда.…
  продължава>
 • Календула лекарственная (Calendula officinalis L.)-НЕВЕН

  12.09.09
  За лечебни цели се използуват цветовете и листата, но без долната част на стеблото. Брането обикновено става в разгара на цъфтежа- през юли или август.

  Ще добавя, се препоръчва това да става в бездъждовно, по възможност в слънчево време…
  продължава>
 • Массаж при заболеваниях органов пищеварения-1ч.

  20.05.10
  Введение
  Данная книга посвящена использованию массажа при лечении заболеваний органов пищеварения. К ним относятся хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и кишечника. Данными болезнями страдает от 60 до 90 %…
  продължава>