Dialevel

Изпълнителна агенция по лекарствата за пореден път предупреждава, че рекламирането на хранителни добавки като лекарствени продукти е подвеждащо, спекулативно и особено опасно в някои случаи.

Повод за настоящото изявление е ширещата се промоция на продукта Dialevel, който се разпространява с изявлението : “Уникална комбинация за регулиране на кръвната захар”.

Не бива да се забравя, че лечението на диабетно болния е изключително ориентирано към конкретния пациент и неслучайно се контролира строго от лекар!
Риск за много от пациентите ще е да се предоверят на този продукт и да изоставят официалното лечение с всички сериозни последици от това за един диабетно болен.
Риск за друга част от пациентите са възможните взаимодействия на този продукт с лекарствата, които болният от диабет обичайно приема и евентуално достигане критично ниски стойности на кръвната захар.

Продуктът Dialevel не е преминал разрешителен режим като лекарство, въпреки, че съдържа алфа липоева киселина, която отдавна се влага в лекарствени продукти и в препоръчваната дневна доза се доближава до лечебната, одобрена за тези продукти.

Изпълнителна агенция по лекарства предупреждава, че не е безопасно разпространяването на този продукт като хранителна добавка!


http://www.bda.bg/

Последна промяна ( Петък, 09 Август 2013 20:48 )