Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции Еторикоксиб-съдържащите лекарствени продукти, употребявани за лечение на ревматоиден артрит и анкилозиращ спондилит.

Еторикоксиб-съдържащите лекарствени продукти, употребявани за лечение на ревматоиден артрит и анкилозиращ спондилит.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча да се засилят предупрежденията и противопоказанията на еторикоксиб-съдържащите лекарствени продукти, употребявани за лечение на ревматоиден артрит и анкилозиращ спондилит.

Завършвайки прегледът на съотношението риск полза на еторикоксиб - съдържащите лекарствени продукти/Arcoxia/, ЕМЕА направи заключението, че те могат да се употребяват за лечение на ревматоиден артрит и анкилозиращ спондилит, но препоръча информацията за предписване да се промени относно риска от сърдечно-съдови нежелани ефекти.

Еторикоксиб /Arcoxia/е нестероидно противовъзпалително средство (НСВПС). Одобрените понастоящем индикации са: за симптоматично лечение на остеоартроза (ОА), ревматоиден артрит (РА) и на болката и възпалителната симптоматика при остър подагрозен артрит. В момента в процес на оценка е предложение за разширяване на индикациите на Arcoxia (лекарствен продукт съдържащ еторикоксиб) с анкилозиращ спондилит.


В контекста на оценката на предложението за разширяване на показанията, на преден план излиза сърдечно съдовият риск при приложението на еторикоксибсъдържащите лекарствени продукти, когато се употребяват за лечение на анкилозиращ спондилит в доза 90мг веднъж дневно. Това се отнася също до лечението на ревматоидния артрит, когато се употребява същата доза.

Франция поиска от Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) към ЕМЕА да прегледа ползите и рисковете от леченията с еторикоксиб, прилагани за продължително време при ревматоиден артрит и анкилозиращ спондилит, за да реши дали разрешенията за употреба трябва да се поддържат, променят, суспендират или да се оттеглят в рамките на Европейския съюз. Прегледът не засяга приложението на лекарствените продукти, съдържащи еторикокс/Arcoxia /за лечение на остеоартрити и остър подагрозен артрит.

След преглед на всички налични данни, CHMP направи заключението, че ползите от лекарствените продукти, съдържащи еторикоксиб, надвишават рисковете при лечение на ревматоиден артрит и анкилозиращ спондилит, когато се прилага в доза от 90 mg веднъж дневно. Във връзка с това CHMP препоръчва да се одобри индикацията анкилозиращ спондилит за Аrcoxia и да продължи употребата на еторикоксиб-съдържащите продукти при ревматоиден артрит.

Все пак СНМР препоръча да се добави към сега съществуващото противопоказание за пациенти с хипертензия, на които артериалното налягане не е адекватно контролирано, уточнението, че пациентите, на които артериалното налягане е постоянно над 140/90 mm Hg и не е адекватно контролирано не трябва да приемат лекарствения продукт. Допълнително СНМР направи заключението, че е необходимо да се добави предупреждение в информацията за еторикоксиб-съдържащите лекарствени продукти, изразът, че високото артериално налягане трябва да се контролира преди лечението да започне и трябва да се проследява две седмици след началото на лечението и редовно след това.

Лекарите трябва да предписват еторикоксибсъдържащи продукти в съгласие с променената лекарствена информация. Съветват се лекарите и пациентите да проследяват стриктно всички белези и симптоми на сърдечно-съдови нежелани ефекти.

Повече информация по тези въпроси е налична в документа, озаглавен “Въпроси и отговори, относно прегледа на еторикоксиб съдържащите лекарствени продукти” на Интернет страницата на ЕМЕА: http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/32917708en.pdf

http://www.bda.bg/

 

Още...

ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЕУТОЛЯЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ — РИСК СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА И ИНСУЛЬТА

Привычные болеутоляющие препараты повышают риск сердечных приступов и инсультов.

Эксперты проанализировали результаты более 30 клинических испытаний с участием более чем 116 000 пациентов, чтобы исследовать влияние обезболивающих препаратов на здоровье людей. Основной риск для здоровья связан с применением нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как новые ингибиторы ЦОГ-2.

В ходе анализа тщательно исследовались ЛС напроксен, ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, ЭТОРИКОКСИБ, рофекоксиб и люмиракоксиб. Медики постоянно прописывают перечисленные препараты больным, страдающим от болезненных расстройств, включая остеоартрит. Их дозировка нередко оказывается выше, чем в безрецептурных препаратах, применяемых для лечения боли, в т.ч. головной.

Последнее исследование, результаты которого были опубликованы в British Medical Journal, показало, что в сравнении с плацебо люмиракоксиб повышает риск сердечного приступа, а ибупрофен связан с самым высоким риском инсульта.

Диклофенак почти утраивает, а ЭТОРИКОКСИБ УЧЕТВЕРЯЕТ РИСК ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ ИЗ-ЗА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ.
Рофекоксиб (торговое название Виокс™/Vioxx) более чем удваивает риск сердечного приступа, отметили ученые. Препарат был изъят с рынка в 2004 году, когда другие исследования показали, что он повышает риск сердечных приступов.

Источник информации :www.labclinpharm.ru

http://www.dari.kz/

Последна промяна ( Сряда, 27 Май 2015 18:05 )